Woekerpolis van Aegon?

Nieuw feit: nu echte compensatie!

Wij hebben een totaal nieuwe aantoonbare fout ondekt in de woekerpolissen van Aegon. Dit leidt al snel tot een vergoeding van
5.000 tot 10.000 Euro per polis. Dus óók voor U ! Er is zelfs kans op een vergoeding van meer dan 100% van al uw ingelegde premies.

Dit is dé finale: sluit u bij ons aan!

Alleen deelnemers komen in aanmerking voor vergoeding.

Aanmelden

Wie kan aanmelden

Iedereen met een Aegon polis.

Ook voor polishouders die al een uitkering gehad hebben.

Ook voor polishouders die al bij andere stichtingen zijn aangesloten.

Ook voor polishouders met afgekochte en uitgekeerde polissen.

No cure no pay 

M.u.v. de bijdrage van € 35 bij inschrijving.

Over het behaalde voordeel zal 10% succesfee berekend worden.

Het is in ieders belang dat we een zo hoog mogelijke vergoeding bereiken!

Alleen de deelnemers van de stichting komen in aanmerking voor deze vergoeding !

Voorbeeld

Bij een beleggingspolis met een levensverzekering ter waarde van Euro 100.000 (vaak gekoppeld aan een hypotheek van Euro 100.000) is de minimale schade voor de polishouder (de nieuw ontdekte fout) meer dan Euro 5.000. De stichting streeft naar een maximale financiële vergoeding, waarbij deze kan oplopen tot meer dan 100% van uw ingelegde premies.

Stichting Woekerpolisfinale; wat doen wij?

Het heeft de voorzitter van onze stichting meer dan 2 jaar werk gekost om te achterhalen hoe Aegon in het verleden de berekeningen op zijn beleggingsverzekeringen heeft gemaakt. Hij stuitte daarbij op een reeks van halve antwoorden, halve waarheden, fouten en vergissingen. En nog is het niet duidelijk. Want helemaal op het eind kwam hij erachter dat Aegon hem ook nog een tot dan toe onbekende vergoeding in rekening had gebracht voor een kostenpost die zij zelf helemaal niet had gemaakt. En dat jaar in, jaar uit.

Deze lijdensweg moet de andere polishouders worden bespaard. Daarom is deze stichting opgericht.

Er zijn al veel initiatieven geweest. Diverse stichtingen en verenigingen hebben met Aegon afspraken gemaakt. De ombudsman KiFiD heeft een “aanbeveling” gedaan. Over een paar details zijn tot op het hoogste niveau processen gevoerd. Maar de resultaten zijn nog steeds minimaal. De zgn. kostenmaximering vindt de stichting een lachertje, en zij staat daarin niet alleen (bijvoorbeeld de Consumentenbond vindt dat ook). De Koersplanprocessen hebben opgeleverd dat Aegon de polishouders heeft misleid. Maar die processen gingen alleen over de onredelijk hoge premie voor overlijdensrisicodekking. 

Onze stichting vindt dat het nu eindelijk tijd is om de balans op te maken en de afrekening te gaan presenteren aan Aegon. Wij vinden het ondraaglijk dat Aegon vele, vele jaren de polishouders heeft misleid, ondeugdelijke producten aan hen heeft verkocht die alleen in haar eigen belang waren en waarmee de polishouders onmogelijk het voorgespiegelde rendement konden maken, veel te hoge kosten heeft gerekend, en andere fouten en overtredingen en wanprestaties heeft gepleegd. En daar ook nu nog mee doorgaat, hetgeen haar nog steeds winsten oplevert, ten koste van haar polishouders. 

De stichting wil zich inzetten om dat alles nu definitief aan de kaak te stellen en daaraan een eind te maken, althans voor elkaar te krijgen dat de talloze polishouders met beleggingsverzekeringen (woekerpolissen) nu eens eindelijk een keer worden schadeloosgesteld voor het ondergane leed. Dat gaat geweldige juridische en menselijke inspanningen vergen. Aegon heeft immers bewezen elke aanmerking op haar functioneren  als een strijd te willen zien. Zij heeft een leger van advocaten die tot op het hoogste niveau de strijd voor haar voeren en werkelijk alles aanvoeren en alles betwisten om maar te bereiken dat Aegon niet hoeft te betalen wat de polishouders toekomt. Het spreekt vanzelf dat ook onze stichting deze strijd alleen kan voeren en winnen indien zeer veel houders van beleggingspolissen zich aanmelden. De stichting heeft de individuele bijdrage op het absolute minimum gesteld, om een groot publiek te bereiken en iedere woekerpolishouder te stimuleren, mee te doen.

Stichting Woekerpolisfinale; wie zijn wij?

Steven J.B. van der Burg; initiator, oprichter en bestuurder van de stichting. Zelf benadeelde door het bezit van drie woekerpolissen van Aegon. Na jarenlang onderzoek ondekte hij recent, naast vele andere fouten, een nieuw feit dat duidelijk maakt dat Aegon kosten in rekening heeft gebracht zonder valide grondslag. Hij is dertig jaar werkzaam in de financiële sector en heeft de feitenkennis en ervaring om de complexe materie omtrent de woekerpolissen te doorgronden.

Maxim L. Laumen; advocaat met veel ervaring in financieel recht en algemeen erkend specialist in beleggingszaken. Na uitgebreid feiten en juridisch onderzoek heeft hij voldoende vertrouwen in het instellen van een vordering. Hij zal leiding geven aan het team van juridische en andere adviseurs en deskundigen en daarbij de (proces) strategie bepalen.

Cron Job Starts